บุคลากร

รองศาสตราจารย์ ดร.อับดุลนาเซร์ ฮายีสาเมาะ
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 0 7329 9699 (10010)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนราวดี นราพงศ์เกษม
(นักวิเทศสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 0 73299 679-99 (16600)

อีเมล์ : [email protected]