ขอเชิญผู้นำนักศึกษาเข้าร่วม “The Summit for the World Alliance of Religious for Peace 2014”

3 กรกฎาคม 2557 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยกลุ่มเยาวชนสันติภาพระหว่างประเทศ (International Peace Youth Group – IPYG) ซึ่งเป็นองค์กรทำงานเกี่ยวกับสันติภาพภาพ โดยทำงานร่วมกับเยาวชนจาก ๖๗ ประเทศทั่วโลก เพื่อสร้างสันติภาพในทั่วทุกมุมโลกจากประเทศเกาหลีใต้ ได้กำหนดจัดการประชุมภายใต้หัวข้อ “The Summit for the World Alliance of Religious for Peace 2014 - WARP”

  การประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยมีผู้นำนักศึกษาจากทั่วโลก พร้อมด้วยผู้นำทางทางศาสนา ผู้นำทางการเมือง ผู้นำเยาวชน ผู้นำแห่งสตรีและนักข่าวทั่วโลกเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ ทางองค์กรขอเรียนเชิญผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสำหรับพันธมิตรทั่วโลกของศาสนาเพื่อสันติภาพ “The Summit for the World Alliance of Religious for Peace 2014 - WARP”ในครั้งนี้ด้วย

การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินทางไปกลับ สำหรับค่าอาหารและที่พัก ทางองค์กรเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ http://www.warpsummit2014.org/