ต้อนรับคณะตัวแทนจาก Kelantan Public Library

4 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 Mr. Luslan Bin Ludin ผู้อำนวยการห้องสมุดกลันตัน (Kelantan Public Library) ประเทศมาเลเซีย พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเจรจาความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการพบประครั้งนี้ ได้มีการเจรจาความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ภาษามลายูให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ ห้องสมุดประชาชนกลันตันยังยินดีมอบหนังสือ สื่อการเรียนการสอนทั้งภาษามลายู ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษให้กับศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีกด้วย