นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ Universitas Negeri Malang

2 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 กันยายน นักศึกษาคณะวิทยการจัดการ จำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Sit-in Program) ณ Faculty of Economics, Universitas Negeri Malang ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมเข้าชั้นเรียน พร้อมเรียนรู้วัฒนธรรมอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Faculty of Economics, Universitas Negeri Malang กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอีกด้วย