พิธีลงนาม MoU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ ห้องสมุดแห่งรัฐ ประเทศมาเลเซีย

30 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วานนี้ (29ต.ค.62) ที่ อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กับ ห้องสมุดรัฐกลันตัน รัฐปาฮัง และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับพิธีลงนามความร่วมมือฯ ในครั้งนี้

 

    โดยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดย ดร.ปรีชา พังสุบรรณ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ ห้องสมุดรัฐกลันตัน รัฐปาฮัง และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โดย Mr. Ruslan Bin Ludin, Director of Kelantan Public Library Corporation , Mr. Azizi Bin Janan, Director of Perlis Public Library Corporation และ Madam Hajah Faridzah Jaafar, Director of Pahang Public Library Corporation ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อสร้างความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ การดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกัน การแลกเปลี่ยนแนวคิด การถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้ทางด้านพหุวัฒนธรรมร่วมกัน นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดมุมความรู้ Malay Language Corner เพื่อให้บริการทรัพยากรสารสนเทศภาษามลายู และภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สำหรับใช้ประโยชน์การจัดการเรียนการสอนต่อไป

 

   พร้อมกันนี้ ได้มอบของที่ระลึกระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ห้องสมุดทั้ง 3 แห่ง