ขยายเวลารับสมัครทุนวิจัย 2020 Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS)

7 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ไดขยายเวลารับสมัครทุนวิจัย Fulbright Junior Research Scholarship Program (JRS) ประจำปี 2563 จนถึวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562

สำหรับคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษและจดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษา/วิจัย/ที่ปรึกษาในสหรัฐฯ ผู้สมัครจะต้องยื่นเอกสารดังกล่าวพร้อมกับใบสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร อย่างไรก็ดี ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารดังกล่าวได้ในวันสัมภาษณ์ หากมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสาร

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดประกาศรับสมัครและรายละเอียดข้างล่างนี้  หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-285-0581/2 ต่อ 107 หรืออีเมล tusef@fulbrightthai.org

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด