รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2564

22 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค สำหรับปีการศึกษา 2564 (Global Undergraduate Exchange Program 2021-2022) เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาไทยที่เรียนดีและมีภาวะความเป็นผู้นำ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ ได้เรียนร่วมกับนักศึกษาและอภิปรายกับคณาจารย์ชาวอเมริกัน เพื่อเพิ่มพูนทักษะภาวะผู้นำ และเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรม รวมถึงระบบการศึกษาในสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (4-5เดือน)

นักศึกษาผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดการประกาศรับสมัครสอบชิงทุน และการกรอกใบสมัครออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 1 มีนาคม 2564 เวลา 12.00 น. (เที่ยงวัน) ตามเวลาในประเทศไทย  หรือจากเอกสารที่ได้แนบพร้อมนี้ ดังนี้

  1. ประกาศรับสมัครทุน 2021-2022 Global UGRAD (ภาษาไทย)
  2. ข้อแนะนำการตอบคำถามในสมัครในระบบรับสมัครออนไลน์ (ภาษาอังกฤษ)
  3. ข้อแนะนำในการเตรียมจดหมายแนะนำ/รับรองผู้สมัครสำหรับอาจารย์และผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ
    1. แบบฟอร์มจดหมายแนะนำ/รับรองฉบับที่ 1 สำหรับอาจารย์ทางวิชาการ
    2. แบบฟอร์มจดหมายแนะนำ/รับรองฉบับที่ 2 สำหรับอาจารย์/คนรู้จักส่วนตัว
  4. ใบปลิวประชาสัมพันธ์ทุ น2021-2022 Global UGRADสำหรับคนไทย (ภาษาอังกฤษ)
  5. คำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อย ของทุน Global UGRAD (ภาษาไทย)

ทั้งนี้ ให้นักศึกษาผู้สนใจส่งเอกสารใบสมัคร (ปริ้นท์ออกมาจากระบบ) มายังงานวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564  เพื่อที่งานวิเทศสัมพันธ์จะดำเนินการคัดเลือกและเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร จำนวนไม่เกิน 2 คน เพื่อเข้าร่วมการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป

 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  โทร. 0 7329 9600 ต่อ 16600 หรือติดต่อมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันโดยตรงได้ในเวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. โทร. 0-2285-0581-2 ต่อ 106 หรือส่งอีเมลล์ไปยัง  tusef@fulbrightthai.org.  (ระบุหัวข้อ 2021 Global UGRAD)

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด