KBN Scholarship 2021

1 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวทุนการศึกษา

ด้วยกระทรวงศึกษาและวัฒนธรรม ประเทศอินโดนีเซีย มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย 23 แห่ง โดยให้ทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญเอก โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://knb.kemdikbud.go.id/ หมดเขตรับสมัครวันที่ 4 พฤษภาคม 2564