ต้อนรับคณะเดินทางจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

9 มกราคม 2567 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. ที่ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยลัยราชภัฏยะลา  รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต และรองคณบดีจากทั้ง 4 คณะ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา และนักวิเทศสัมพันธ์ ได้ต้อนรับ Associate Professor Fitri Arofiati, Director of the Office of Cooperation and International Affairs และคณะจาก Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, อินโดนีเซีย เพื่อสร้างเครือข่ายและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงกิจกรรมแบ่งปันทางวิชาการเช่น การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร, การทำวิจัยและตีพิมพ์ร่วม, การให้บริการสังคม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฯลฯ